Keynote: Op weg naar de ‘moeten-vrije’ organisatie

Veel organisaties hebben te kampen met een cultuur die de vitaliteit van medewerkers in de weg staat. Dit veroorzaakt stress en leidt in het uiterste geval tot burn-outs. De manager speelt een cruciale rol in de vitaliteit van de medewerker. Helaas heeft deze heeft vaak moeite om de controle los te laten; gehoorzaamheid van medewerkers wordt dan verward met eigen verantwoordelijkheid. ‘Moeten’ veroorzaakt stress bij medewerkers en dat ondermijnt de vitaliteit. Hoe doorbreken we deze vicieuze cirkel?

In zijn keynote houdt Rick van Asperen een pleidooi voor de ‘moeten-vrije’ organisatie, waarin de drijfveren en behoeften van individuele medewerkers naadloos aansluiten bij de doelen en waarden van de organisatie.

Sprekers: Rick van Asperen
Tijd: 16.00 – 16.45 uur

Samen Vitaal is onderdeel van
MindCampus B.V